Friday, July 13, 2012, 01:15

Үйл үгийн хувирал мөн орос орчуулга

Infinitive

P. simple

P. participle

Перевод

Infinitive

Past simple

Past part.

Перевод

Be

Was/were

Been

Быть

Light

Lit

Lit

Светить

Beat

Beat

Beaten

Бить

Lose

Lost

Lost

Терять

Become

Became

Become

Становиться

Make

Made

Made

Изготовлять

Begin

Began

Begun

Начинать

Mean

Meant

Meant

Значить

Bend

Bent

Bent

Гнуть

Meet

Met

Met

Встретить

Bet

Bet

Bet

Держать пари

Pay

Paid

Paid

Платить

Bite

Bit

Bitten

Кусать

Put

Put

Put

Класть

Blow

Blew

Blown

Дуть

Read

Read [red]

Read [red]

Читать

Break

Broke

Broken

Ломать

Ride

Rode

Ridden

Ехать верхом

Bring

Brought

Brought

Приносить

Ring

Rang

Rung

Звонить

Broadcast

Broadcast

Broadcast

Транслировать

Rise

Rose

Risen

Подниматься

Build

Built

Built

Строить

Run

Ran

Run

Бежать

Bur...

бичсэн: PEACE төрөл: Grammar | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 1593
Wednesday, June 13, 2012, 01:01

КЭМБРИЖИЙН СТАНДАРТ БОЛ МОНГОЛЫН БОЛОВСРОЛД

КЭМБРИЖИЙН СТАНДАРТ БОЛ МОНГОЛЫН БОЛОВСРОЛД НЭВТРҮҮЛЖ БУЙ “НОУ-ХАУ” ЮМ

2012-04-02 11:11:45

Дэлхий нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Кэмбрижийн стандартыг Монголд “нутагшуулах” ажлын явц, үр дүн, үүнтэй холбоотой асуудлын эргэн тойронд “Редакцын уулзалт”-ын сэдэв өрнөлөө. Уулзалтад БСШУ-ы сайд Ё.Отгонбаяр, тус яамны Ерөнхий боловсролын газрын дарга Д.Эрдэнэчимэг, Боловсролын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Г.Баярмаа, МУИС-ийн ФЭС-ийн физик дидактикийн тэнхмийн эрхлэгч, профессор М.Ганбат, тус сургуулийн Мэргэжлийн дидактикийн сургалт, судалгааны төвийн захирал, профессор Н.Оюун...

бичсэн: PEACE төрөл: It's Interesting | (1) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 1000
Wednesday, June 13, 2012, 12:55

Луужин


Луужингийн чиглэл ба онцлогууд
Луужин нь соронзон төмөр ялтсан бүхий гэртэй, зүг чигийн баримжаа гаргагч хэрэгсэл юм. Төмөр ялтсан соронзон зүү нь аливаа зүйл рүү хандан хөдөлдөг. Компьютер, утас зэрэг цахилгаан болон холбооны хэрэгсэл, авто машин, өндөр хүчдэлийн шугам, ,цахилгаан гүйдэл гүйж буй утас, тэрчлэн буу зэргийн ойр орчим луужинг ашиглавал заалт буруу гарч зүг чигийг зөв тогтоож чадахгүйд хүрнэ.
Өөр нэг санах зүйл бол байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий газар орныг сайтар судалж мэдэж байж луужинг ашиглаарай. Тухайлбал төмөр, төмрийн хүдэр голлосон эрдэс баялагтай газар луужин буруу заах т...

бичсэн: PEACE төрөл: It's Interesting | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 886
Wednesday, June 13, 2012, 12:52

Үнэлгээний судалгаа

5. Үнэлгээний судалгаа
-    Үнэлгээний судалгаа гэдгийг та хэрхэн төсөөлж байна вэ? Суралцагчдын сурлагын дүн нь багшийн үйл ажиллагааны нэг үнэлгээ болдог гэдэгтэй та санал нийдэг үү?


Сургалтын үйл ажиллагааны салшгүй нэг чухал хэсэг бол үнэлгээ билээ. Үнэлгээ нь суралцагчийн суралцах үйл ажиллагаанд гарч байгаа өөрчлөлтийг илрүүлээд зогсохгүй, багшийн сургалтын ажлын нэг үзүүлэлт болно. Сургалтад үнэлгээний судалгаа нь нэг талаас суралцагчид дүн тавих зорилготой байдаг боловч нөгөө талаас багш өөрийн сургалтын ажлаа бодитойгоор илрүүлэх боломжийг багшид олгож байдаг гэдгийг энэхүү судалгаанд ...

бичсэн: PEACE төрөл: Зөвлөгөө | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 950
Wednesday, June 13, 2012, 12:51

Хэрэглэгдэхүүний судалгаа

4. Хэрэглэгдэхүүний судалгаа
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн нь хичээлийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд зориулагдсан агуулга арга зүйтэй уялдаатай дидактик бүтээгдэхүүн юм. Энэ тодорхойлолттой та санал нийлэх үү? Та сургалтын хэрэглэгдэхүүнээ бэлтгэн хичээлдээ хэрэглэсэн үр дүндээ тулгуурлан түүнийгээр сайжруулдаг уу?


Багш сургалтын үйл ажиллагаагаа амжилттай хэрэгжүүлж, хүүхдийн мэдлэг бүтээх үйлийг оновчтой удирдахад хичээлийн агуулга, арга зүйгээ оновчтой төлөвлөсөн байхаас гадна арга зүйгээ дэмжихээр боловсруулсан сургалтын хэрэглэгдэхүүн чухал үүрэгтэй. Тиймээс хичээлийн бэлтгэл судалгаанд сургалтын хэ...

бичсэн: PEACE төрөл: Зөвлөгөө | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 1465
Wednesday, June 13, 2012, 12:49

Багшлахуйн арга барилын судалгаа

3. Багшлахуйн арга барилын судалгаа
Та хичээлээ ихэвчлэн ямар арга зүйгээр явуулдаг вэ? Сэдэв, хичээл  дээр үүссэн тооцоолоогүй асуудлаас хамаарч таны арга зүй өөрчлөгддөг үү?


Багшлахуйн арга барилын судалгаа нь хичээл заадаг арга гэсэн уламжлалт багш төвт аргын үүднээс биш, хичээлийг зохион байгуулах, суралцагчийн суралцах үйл ажиллагааг удирдан хөтлөх, мэдлэгийг тэднээр бүтээлгэх гэсэн арга, хандлагаар ойлгох нь зүйтэй юм. Тухайн хичээлийг ямар зорилго, зорилт тавьж, түүнийгээ биелүүлэхийн тулд хэрхэн хөтөлж, ямар хэлбэрээр зохион байгуулбал илүү сонирхолтой, ойлгомжтой болох вэ?, хичээлийн го...

бичсэн: PEACE төрөл: Зөвлөгөө | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 684
Wednesday, June 13, 2012, 12:47

Мэдлэг эзэмших үйл явцын судалгаа

2. Мэдлэг эзэмших үйл явцын судалгаа

Суралцагчийн мэдлэг эзэмших үйл явцын судалгаа гэдгийг та хэрхэн төсөөлж байна вэ?
Багш өмнө заасан хичээлийн үр дүнг тооцон дараагийн заах хичээлийн агуулга, арга зүйн төлөвлөлтийг хийнэ. Үүний тулд өмнөх хичээлийг заах явцын мэдлэг эзэмшилтийн үйл явцын судалгааг нарийн сайн хийсэн байвал зохино.


Өөрөөр хэлбэл, хичээлийн өмнөх холбоонд мэдлэг чадварын бэлтгэлийг тодорхойлж, түүнийхээ хэрэгжилтэд судалгаа хийн үр дүнг одоо заах хичээлийнхээ агуулга, арга зүй, хэрэглэгдэхүүнээ боловсруулахдаа харгалзан үзнэ. Мэдлэг эзэмшилтийн явцын судалгаа гэдгийг хүүхдийн...

бичсэн: PEACE төрөл: Зөвлөгөө | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 625
Wednesday, June 13, 2012, 12:45

Судлах агуулгын судалгаа

1. Судлах агуулгын судалгаа

Та хичээлийнхээ агуулгын судалгааг хэрхэн хийдэг вэ? Сурах бичгээс гадна ямар их сурвалжууд ашигладаг вэ?

Багш хүн өөрийн мэргэжлийн мэдлэг, заах арга зүйн ур чадвараа дээшлүүлэн хөгжүүлж байх шаардлагатай билээ. Үүнийг заавал албан ёсны, төвлөрсөн сургалтад хамрагдах замаар бус, хичээл заах явцдаа өөрийн багшлахуйн үйлдээ судалгааны үүднээс хандсан эргэцүүлэл хийж, бүтээлчээр хандсанаар багш хөгжих бүрэн боломж байдгийг манай улсын болон бусад орны олон хөдөлмөрч, туршлагатай, шинийг санаачлагч, судлаач багш нарын уйгагүй үйл ажиллагаа харуулж байдаг. Тиймээс өөрийнх...

бичсэн: PEACE төрөл: Зөвлөгөө | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 647
Wednesday, June 13, 2012, 12:41

Хичээлийн судалгаа

Хичээлийн судалгаа

Хичээлийн бэлтгэл-хөтөлбөрийн судалгаа бол зорилгодоо хүрэхийн тулд хийдэг үйл ажиллагаа юм. Зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд ямар үйл хийвэл зохих вэ? гэдгийг багш нар үргэлж бодож, хичээлийн бэлтгэлээ хийхдээ тооцож үздэг байх нь чухал. Ямар хэрэглэгдэхүүн ашиглах, ямар асуултууд асуувал түүндээ хүрэх вэ? Суралцагчид хичээл дээр тухайн ухагдахууныг таниулахын тулд мэдээлэл харилцааны технологийг яаж ашиглах вэ? гэх мэт хичээлийн зорилгод хүрэх, зорилгоо биелүүлэхийн тулд хийдэг багш нарт тулгардаг асуудлуудыг шийдвэрлэх дидактик шийдэлд хүрэх заах арга зүй шийдлүүд нь хичээлийн...

бичсэн: PEACE төрөл: Зөвлөгөө | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 772
Tuesday, June 12, 2012, 03:35

6 настай сурагч

Багш та зургаан настай хүүхэдтэй ажиллаж байгаа бол

Нийтэлсэн хэрэглэгч: admin   2011 оны 11 дүгээр сарын 9 asdf

Аливаа бүтээлч сурган хүмүүжүүлэгчид, багш нар тодорхой зарчмыг баримтлан ажилласнаар өмнөө тулгарсан сургалт хүмүүжлийн ажлыг ухаалгаар шийдвэрлэдэг. Тэгвэл багш бид нар зургаан настай хүүхдийг сургуульд сургахдаа юу баримталж ажиллах ёстой вэ?

Хүнээр хүн хийнэ гэдэг нь багш, эцэг эхчүүд бид бүхний хамтын хөдөлмөр байх ёстой бөгөөд ялангуяа зургаан настай хүүхдийг сургуульд сургах нь багш нараас онцгой хөдөлмөр шаардах нь ойлгомтой.

Зургаан настай хүүхдийн багш хувийн ямар зан чанарта...

бичсэн: PEACE төрөл: Зөвлөгөө | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 807
Sunday, June 10, 2012, 01:40

Эрдэнэпүрэвийн Болдоогийн амжилтуудаас

Өсвөрийн шатарчдын УАШТ-2012 14 нас эрэгтэй

Starting rank list

No.

Name

FED

Rtg

Club/City

1

MK

Болдоо Э

MGL

1948

Хан Алтай

2

Мөнхбаяр Г

MGL

1855

Мончесс

3

Батхишиг Б

MGL

1841

Чемпион

4

Сугар Г

MGL

1787

Чемпион

5

Эрхэмбаяр М

MGL

1759

Хос морь

6

Буянзаяа Д

MGL

1743

Урамтай шатар

7

Пүрэвдорж Т

MGL

1739

Өвөрхангай

8

Билгүүн Б

MGL

1734

Дорнод

9

Энхбаяр Г

MGL

1691

Хан Алтай

10

Бумбаяр Х

MGL

1653

Дархан

11

Төгөлдөр Г

MGL

1631

Завхан

12

Дөлгөөн А

MGL

1617

Ирээдүй

13

Гэрэлт У

MGL

1560

Ирээдүй

14

Ганбаатар Г

MGL

1485

Орхон

15

Амгаланбаатар Б

MGL

0

Ховд

16

Ананд А

MGL

0

Мончесс

17

Анхбаяр Б

MGL

0

Говь-Алтай

18

Баасандаш У

MGL

0

Завхан

19

Баатарзориг Б

MGL

0

13-р сургууль

20

Бадамсамбуу Ч

MGL

0

Төв

21

Базархуяг ...

бичсэн: PEACE төрөл: It's Interesting | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 578
Tuesday, June 5, 2012, 01:09

Зуны даалгавар

Зуны даалгавар

Баянзүрх дүүргийн 14-р сургуулийн 8в анги

 

1.    Зуны амралтаа яаж өнгөрүүлсэн тухай зурагт хуудас A3-н цаасан дээр хийж ирэх. Намар ангидаа эдгээр зурагт хуудсаар үзэсгэлэн гаргана. (Англи хэл дээр хийх ба, фото зураг, зурсан зурагтай байна.)

2.    Шүд болон бусад өвддөг эрхтэнээ эмчлүүлж ирэх.

3.    Байгаль орчинд ээлтэй ямар зүйл хийсэн тухайгаа тэмдэглэн бичих.

4.    Ирэх хичээлийн жилд ангидаа зохион явуулах 1 ажлыг сэдэж ирэх.

5.    Өөрийн орны болон дэлхийн газрын зураг дээр аймаг, улс орнууд, уул нурууд, гол мөрөн, далай тэнгисүүдийг зааж чаддаг болох.

Зуныхаа амралтыг зугаатай...

бичсэн: PEACE төрөл: Зөвлөгөө | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 497
Friday, April 13, 2012, 01:06

Кембрижийн олон улсын хөтөлбөрөөр

Кембрижийн олон улсын хөтөлбөрөөр, Англи, Монгол хос хэл дээр хичээллэдэг
30 сургуулийг улсын хэмжээнд байгуулна


 

Өнөөдөр БСШУ-ны сайд Ё.Отгонбаяр Монгол Улсын Засгийн газраас Ерөнхий боловсролын стандарт, хөтөлбөрийг олон улсад нийтлэг хүлээн зөвшөөрөгдсөн Кембрижийн Ерөнхий Боловсролын Олон Улсын хөтөлбөртэй нийцүүлэн шинэчлэх, Кембрижийн Олон Улсын хөтөлбөрөөр хичээллэх хос хэлний сургалтын систем бий болгох бодлогыг Кембрижийн Их Сургуультай хамтран хэрэгжүүлж байгаа талаараа сэтгүүлчдэд зориулж мэдээлэл хийлээ.

 

            Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамнаас Бага, дунд боловсролын стан...

бичсэн: PEACE төрөл: It's Interesting | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 508
Friday, April 13, 2012, 01:04

Кембрижийн хөтөлбөрийг нутагшуулахад

Кембрижийн хөтөлбөрийг нутагшуулахад “элитийн батальеонынхон” түүчээлэн оролцож байна

2012 оны 3-р сарын 26

Монгол Улсын Ерөнхий сайдаар томилогдсоныхоо дараахан, хамгийн түрүүнд боловсролын салбарынхантай уулзаж Монгол Улсыг Оюутолгой, Тавантолгой биш боловсролтой Монгол толгой хөгжүүлнэ хэмээн тунхагласан Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.Батболдын санаачилгаар боловсролын салбарт олон шинэчлэл хийгдэж буйн нэг нь Кембрижийн стандартыг Монголд нэвтрүүлэх юм.

Дэлхийн 130 гаруй оронд түгэн дэлгэрсэн Кембрижийн стандартаар манай улсад “Шинэ Эрин”, “Шинэ эхлэл”, “Монгол тэмүүлэл” гэсэн сургууль байгуул...
бичсэн: PEACE төрөл: It's Interesting | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 451
Friday, January 6, 2012, 07:02

Mongolian customs

Mongolian Customs

Mongolians are very tolerant people and most will not take offence when a foreigner is unfamiliar with local customs. It is not possible or even expected of you to know all the customs of the Mongols in the course of a short trip. However, Mongolians are always happy and appreciative when a foreign visitor takes the time to learn some of their customs and shows this during greetings or visits. We’ve noted some of the most important customs below. Taking the time to read through them and remembering a couple of them will delight your Mongolian hosts and friends.

Greetings and So...

бичсэн: PEACE төрөл: Advice | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 643
Friday, January 6, 2012, 06:58

Nationalities

Country

Nationality

Nationality (plural)

Language

I am from . . .

I am . . .

They are . . .

I speak . . .

She is from . . .

He is . . .

We are . . .

He speaks . . .

Armenia

Armenian

Armenians

Armenian

Bulgaria

Bulgarian

Bulgarians

Bulgarian

Cambodia

Cambodian

Cambodians

Cambodian

Estonia

Estonian

Estonians

Estonian

Indonesia

Indonesian

Indonesians

Indonesian

Latvia

Latvian

Latvians

Latvian

Lithuania

Lithuanian

Lithuanians

Lithuanian

Mongolia

Mongolian

Mongolians

Mongolian

Romania

Romanian

Romanians

Romanian

Russia

Russian

Russians

Russian

Italy

Italian

Italians

Italian

Hungary

Hungarian

Hungarians

Hungarian

Ukraine

Ukrainian

Ukrainians

Ukrainian

Australia...

бичсэн: PEACE төрөл: Reading | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 357
Friday, January 6, 2012, 06:56

Явган зорчигчийн аюулгүй байдал

Явган зорчигчийн аюулгүй байдал

Явган хүний замаар явах: Явган зорчигч хэрвээ зориулалтын явган хүний зам байвал түүгээр явах хэрэгтэй.

 Явган хүний замгүй газраар явах

Хэрвээ явган хүний зам байхгүй бол та дөхөн ирж байгаа тээврийн хэрэгслийг харах боломжтой газраар буюу өөдөөс нь харж яваарай. Харин замын хөдөлгөөний дагуу нуруугаа харуулан явахаас зайлсхий. Энэ үедээ :

  • Нарийн зам болон гэрэл муутай замаар ар араасаа цуварч яв.
  • Замын захаас аль болох хол яв.
  • Гэрлэн дохиогоор гарцаар гарах
  • Явган зорчигчид зориулсан гэрлэн дохионы тусламжтайгаар зөвхөн НОГООН гэрлээр гарна.
  •  Зөвхөн зам дээр тавьсан тэ...
бичсэн: PEACE төрөл: Advice | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 446
Friday, January 6, 2012, 06:52

Дүрмийн бус үйл үгийн хувирал

InfinitiveSimple PastParticiple
bewas-werebeen
becomebecamebecome
beginbeganbegun
blowblewblown
breakbrokebroken
bringbroughtbrought
buildbuiltbuilt
buyboughtbought
cancouldbeen able to
catchcaughtcaught
choosechosechosen
comecamecome
costcostcost
cutcutcut
dodiddone
draw drewdrawn
drinkdrankdrunk
drivedrovedriven
eatateeaten
fallfellfallen
feelfeltfelt
fightfoughtfought
findfoundfound
flyflewflown
forgetforgotforgotten
getgotgot
give gavegiven
gowentgone
growgrewgrown
havehadhad
hearheardheard
hidehidhidden
hithithit
holdheldheld
hurthurthurt
keepkeptkept
knowknewknown
learnlearntlearnt
leaveleftleft
letletlet
loselostlost
makemadema...
бичсэн: PEACE төрөл: Grammar | (4) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 5859
Friday, January 6, 2012, 06:47

World's Best Universities: Top 400

Top 400

Rank

School

Overall Score

Academic Peer Review Score

Employer Review Score

Student to Faculty Score

International Faculty Score

International Students Score

Citations per Faculty Score

#1

University of Cambridge

United Kingdom

100.0

100

100

100

96

95

93

 

 

 

#2

Harvard University

United States

99.2

100

100

97

71

87

100

#3

Yale University

United States

98.7

100

100

100

78

66

98

#4

UCL (University College London)

United Kingdom

98.5

99

93

99

94

99

91

#5

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

United States

98.2

100

100

100

31

98

100

#6

University of Oxford

United Kingdom

98.2

100

100

100

96

95

84

#7

Imperial College London

United Kingdom

97.8

100

100...

бичсэн: PEACE төрөл: It's Interesting | (0) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 589
Friday, January 6, 2012, 06:46

Монгол хэл шүлэг

Б.Ринчен: Монгол хэл

 

  Чихний чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэл,

 

Чин зоригт өвгөд дээдсийн минь өв их эрдэнэ.

 

Сонсох бүр яруу баялгийг гайхан баясч,

 

Сод их билэгт түмэн юүгээн бишрэн магтмуу би!

 

Урьдын бэрх цагт улс монголын хэт заяаг

 

Уйтгарлан бодоход урам зоригийг минь сэргээсэн,

 

Өөдлөн дэвжихийн төгс хувьтайд нь итгүүлсэн,

 

Өрнөн мандахын шинж бүрдсэн өвгөдийн минь хэл!

 

Мөрөн гол цутгалант, ширгэшгүй их далай мэт,

 

Мөнхөд үр ач нарын залгамжаар бадранхан дэлгэрч,

 

Хөндий цээжинд орогч бүгдийг нэвтрүүлэх чадалт

 

Хөгжим мэт яруу баясгалант монгол хэл минь!

 

Өсөх наснаас өтлөх насан хүртэл чам ...

бичсэн: PEACE төрөл: Poem | (1) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх | уншигдсан: 1199
idiomatic-dormant